Departament Celny Ras al-Chajmy ma za zadanie chronić Zjednoczone Emiraty Arabskie przed wszelkimi przedmiotami lub towarami, które mogą być szkodliwe dla kraju i społeczeństwa.

Kontrola celna

Funkcjonariusze Departamentu Celnego są upoważnieni do sprawdzania i kontrolowania podróżnych we wszystkich punktach wjazdu i wyjazdu z Ras al-Chajmy. Jeżeli posiadasz jakiekolwiek towary zabronione lub podlegające ograniczeniom, towary handlowe lub tytoń/alkohol przekraczające podane limity, zgłoś je jak najszybciej. W razie wątpliwości zgłoś się do funkcjonariusza służby celnej.  

Co wolno Ci wwieźć

Jeśli masz ukończone 18 lat, możesz wwieźć następujące przedmioty do użytku osobistego podczas podróży do ZEA:

 • 400 papierosów
 • 50 cygar
 • 500 gramów tytoniu do palenia
 • 4 litry napojów alkoholowych lub dwie skrzynki piwa po 24 puszki
 • prezenty i pamiątki o wartości poniżej 3 000 AED

 

Przedmioty zwolnione z opłat celnych:

 • Wszystkie mobilne urządzenia muzyczne
 • Jedno radio
 • TV
 • Aparat / urządzenie multimedialne
 • Telefony komórkowe
 • Sprzęt i akcesoria sportowe
 • Laptopy
 • Tablety
 • Drukarki i akcesoria komputerowe
 • Wózki dziecięce

Zgłaszanie posiadania środków pieniężnych

Przy wjeździe do lub wyjeździe ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich należy zgłosić wszelkie środki pieniężne, czeki i inne instrumenty finansowe i na okaziciela o wartości powyżej 100 000 AED.

Czego nie wolno Ci wwieźć

Towary zakazane

Są to towary, które są całkowicie zakazane w ZEA.

 • Wszelkie środki odurzające. Wszelkie narkotyki i leki wymienione w Załączniku IV do ustawy o środkach odurzających nr 14 z 1995 r. ZEA oraz w Załączniku IV do Konwencji Międzynarodowego Organu Kontroli Narkotyków z 1961 r., a także substancje psychotropowe wymienione w Załączniku 1 do Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r.
 • Paan i naswar
 • Broń ofensywna taka jak: miecze, laski z ukrytym ostrzem, noże sprężynowe, noże motylkowe, sztylety naciskowe, noże ukryte w pasku, ostrza w kształcie gwiazdy, noże typu stealth (niemetalowe), noże przypominające przedmioty codziennego użytku, kastety, dmuchawki, pałki i inny sprzęt wykorzystywany w sztukach walki
 • Broń pneumatyczna
 • Broń elektryczna
 • Fajerwerki
 • Żywność gotowana, mięso i ptaki poddane ubojowi, które nie zostały wyprodukowane komercyjnie
 • Materiały radioaktywne
 • Sprzęt do gier hazardowych
 • Publikacje drukowane zawierające treści sprzeczne z naukami islamu lub mające niemoralny przekaz, np. zdjęcia, karty, książki, czasopisma, filmy, wideo i DVD
 • Przedmioty uważane za związane z czarną magią i czarami
 • Towary pochodzenia izraelskiego
 • Towary podrobione, fałszywe i naruszające patenty, np. zegarki, płyty CD, DVD, leki, towary markowe i odzież

Niektóre towary są zabronione lub podlegają ograniczeniom w celu ochrony zdrowia i środowiska. W razie wątpliwości można zadzwonić do Urzędu Miasta Ras al-Chajmy pod numer 00971 (0) 7 2332422 lub odwiedzić stronę [email protected]

Towary podlegające ograniczeniom

Są to towary, których nie można importować na podstawie oficjalnych uprawnień, takich jak licencja lub pozwolenie na import

 • Broń wojskowa, materiały wybuchowe i amunicja
 • Pasażerowie będący i niebędący rezydentami mogą wwieźć do ZEA maksymalnie trzymiesięczny zapas leków wydawanych na receptę (POM) na własny użytek, pod warunkiem, że są w stanie przedstawić ważną receptę od zarejestrowanego lekarza. Wszystkie leki powinny być w oryginalnych opakowaniach i nie powinny być przeterminowane. Osoby podróżujące do ZEA nie mogą przewozić substancji wymienionych w Załączniku IV do ustawy o środkach odurzających nr 14 z 1995 r. ZEA oraz w Załączniku IV do Konwencji Międzynarodowego Organu Kontroli Narkotyków z 1961 r. Nie wolno stosować żadnych leków psychotropowych bez wcześniejszej zgody Ministerstwa Zdrowia (www.moh.gov.ae) nawet na własny użytek, w niewielkiej ilości i/lub na receptę. Wszelkie takie leki zostaną skonfiskowane, a osoba (lub osoby) je przewożąca zostanie pociągnięta do odpowiedzialności.
 • Zagrożone gatunki, w tym zwierzęta, ptaki i rośliny, żywe lub martwe, oraz wszelkie części lub towary z nich wykonane. Dotyczy to takich rzeczy jak futro, kość słoniowa czy skóra pochodząca od zagrożonego gatunku. W celu uzyskania porady należy skontaktować się z Ministerstwem Środowiska i Wody ZEA (MoEW) – tel.: 800-3050 lub odwiedzić stronę www.moew.gov.ae
 • Niektóre rośliny i ich produkty, w tym drzewa, krzewy, ziemniaki, niektóre owoce, cebulki i nasiona. W celu uzyskania porady należy skontaktować się z MoEW – tel.: 800-3050 lub odwiedzić stronę www.moew.gov.ae
 • Zwierzęta domowe mogą podróżować do lub ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jeśli spełniają niezbędne wymogi, które mają zastosowanie, w tym ważne pozwolenie na przywóz wydane przez Ministerstwo Środowiska i Wody ZEA przed podróżą. Internetowe wnioski i porady można znaleźć na stronie www.moew.gov.ae

Prawa służby celnej i podróżnych

Prawa służby celnej Inspektorzy celni oczekują, że będą mogli wykonywać swoją pracę przy współpracy i wsparciu podróżujących. Mają oni prawo do zatrzymania, kontroli i przesłuchania osób podróżujących do i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w związku z poszukiwaniem towarów zabronionych i podlegających ograniczeniom, takich jak narkotyki/leki i broń palna, lub gdy mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że ktoś może przewozić towary lub jakiekolwiek inne przedmioty, które podlegają zajęciu/konfiskacie. Prawa podróżnych Podróżni mają prawo oczekiwać, że inspektorzy celni będą uprzejmi, bezstronni i będą zachowywać się w sposób całkowicie uczciwy. W przypadku zatrzymania towarów lub pojazdu przez służby celne, podróżny otrzyma formularz z wykazem zajętych przedmiotów i wyjaśnieniem przyczyn.

W jaki sposób możesz się odwołać, jeśli uważasz, że zajęcie było bezprawne

Wszystkie odwołania muszą wpłynąć na piśmie do Głównego Urzędu Departamentu Celnego Ras al-Chajmy (ang. RAK Customs Head Office) w ciągu piętnastu dni od daty zajęcia; wówczas będą mogły być rozpatrzone przez sąd pierwszej instancji.

Jak poprosić o zwrot towarów

Możesz zażądać zwrotu towarów, pod warunkiem, że nie należą one do towarów zabronionych lub podlegających ograniczeniom, nawet jeśli zgadzasz się, że Departament Celny Ras al-Chajmy miał prawo je zająć. Procedura ta nosi nazwę „Conciliatory Settlement (Compromise)” i wiąże się z oddzielnym procesem odwoławczym dla osób niezadowolonych z decyzji o zwrocie przedmiotów. Wniosek o zwrot towarów musi wpłynąć na piśmie do Głównego Urzędu Departamentu Celnego Ras al-Chajmy w ciągu piętnastu dni od daty zajęcia. Dalsze szczegóły dotyczące naruszeń i procedur można znaleźć w podręczniku poz nazwą „RAK Customs Offences Manual”.

Dodatkowe informacje

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowej ogólnej porady, skontaktuj się z Departamentem Celnym Ras al-Chajmy. Główny Urząd Departamentu Celnego Ras al-Chajmy, skrytka pocztowa 8, Ras al-Chajma, ZEA Tel.: 00 971 (0) 7 2333733, Faks: 00 971 (0) 7 2330233 E-mail: [email protected]
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rakcustoms.rak.ae

visitrasalkhaimah