Celní správa Ras Al Khaimah má za úkol chránit Spojené arabské emiráty před dovozem všech věcí nebo zboží, které by mohly být pro zemi a společnost škodlivé.

Průchod celnicí

Příslušníci celní správy jsou oprávněni kontrolovat a prohledávat cestující na všech místech vstupu do země nebo odchodu z Ras Al Khaimah. Pokud máte u sebe zakázané nebo omezené zboží, obchodní zboží nebo tabákové výrobky / alkohol v množství překračujícím stanovené limity, okamžitě je nahlaste. V případě pochybností je nahlaste inspektorovi.

 

Co si smíte přivézt

Pokud je vám více než 18 let, můžete si do SAE vzít následující předměty pro osobní potřebu:

 • 400 cigaret
 • 50 doutníků
 • 500 gramů tabáku ke kouření
 • 4 litry alkoholických nápojů nebo dvě bedny piva
 • Dárky a suvenýry v hodnotě do 3 000 AED

Osvobozeno od cla:

 • Všechna mobilní zařízení pro přehrávání hudby
 • Jeden rozhlasový přijímač
 • Televizor
 • Multimediální kamera / zařízení
 • Mobilní telefony
 • Sportovní náčiní
 • Notebooky
 • Tablety
 • Tiskárny a počítačové příslušenství
 • Dětské kočárky

Deklarování hotovosti

Při vstupu do SAE nebo při odjezdu ze země musíte nahlásit veškerou hotovost, šeky a jiné finanční nástroje a cenné papíry na doručitele v hodnotě vyšší než 100 000 AED.

 

Co si nesmíte přivézt

Zakázané zboží

Jedná se o zboží, které je v SAE úplně zakázáno:

 

 • Všechny omamné látky Všechny drogy a léčiva uvedené v seznamu IV zákona o omamných látkách č. 14 z roku 1995 AUE a v seznamu IV Úmluvy Mezinárodního výboru pro kontrolu omamných látek z roku 1961 a psychotropní látky uvedené v seznamu 1 Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971
 • Paan a Naswar
 • Útočné zbraně, jako jsou meče, šavle, vrhací nože, motýlkové nože, dýky, kapesní nože, smrtící hvězdice, nože v pouzdře (nekovovém), nože maskované jako předměty denní potřeby, zavírací nože, foukací pistole, obušky a další vybavení pro bojová umění
 • Pneumatické zbraně
 • Paralyzéry
 • Petardy
 • Nekomerční vařené potraviny, maso a drůbež
 • Radioaktivní materiály
 • Hrací automaty
 • Tištěné publikace, které jsou v rozporu s islámským učením nebo jsou záměrně nemorální, jako jsou fotografie, pohlednice, knihy, časopisy, filmy, videa a DVD
 • Předměty považované za nástroje černé magie a čarodějnictví
 • Zboží vyrobené v Izraeli
 • Padělky, napodobeniny a zboží porušující patenty, např. hodinky, CD, DVD, léky, značkové zboží a oblečení

Některé zboží je zakázáno nebo omezeno z důvodu ochrany zdraví a životního prostředí. Poradí vám na Městském úřadě RAK na telefonu 00971 (0) 7 2332422 nebo na [email protected].

Zboží s omezením

Jedná se o zboží, které nemůžete dovážet na základě úředního povolení, jako je licence nebo dovozní povolení.

 

 • Vojenské zbraně, výbušniny a munice
 • Cestující s trvalým pobytem v SAE a cestující, kteří nemají trvalý pobyt v SAE, si mohou pro vlastní potřebu přivézt zásobu léků na lékařský předpis na dobu maximálně tří měsíců, pokud jsou schopni předložit platný lékařský předpis od registrovaného lékaře. Všechny léky by měly být v původním obalu a neměly by být prošlé. Drogy uvedené v seznamu IV zákona o omamných látkách č. 14 z roku 1995 SAE a v seznamu IV Úmluvy Mezinárodního výboru pro kontrolu omamných látek z roku 1961 nemohou mít u sebe cizinci cestující do SAE. Bez předchozího povolení ministerstva zdravotnictví (www.moh.gov.ae) není povoleno přivážet psychotropní léky ani pro osobní potřebu, v malém množství a/nebo na lékařský předpis. Všechny takové léky budou zabaveny a osoba/osoby, které je budou mít u sebe, budou stíhány.
 • Ohrožené druhy, včetně živých či mrtvých zvířat, ptáků a rostlin, a jakýchkoli věci nebo zboží z nich vyrobených. Patří sem například kožešiny, slonovina nebo kůže získaná z ohrožených druhů živočichů. Potřebujete-li poradit, kontaktujte Ministerstvo životního prostředí a vodního hospodářství SAE (MoEW SAE), tel.: 800 3050, nebo navštivte stránky www.moew.gov.ae.
 • Některé rostliny a jejich produkty, včetně stromů, keřů, brambor, některých druhů ovoce, kořenové zeleniny a semen. Poradenství vám poskytne MoEW, tel.: 800 3050, nebo navštivte stránky www.moew.gov.ae.
 • Domácí zvířata mohou cestovat do SAE i vycestovat ze země, pokud splňují nezbytné předpisy, včetně platného dovozního povolení, které jim před cestou udělí MoEW SAE. On-line žádost a poradenství naleznete na adrese www.moew.gov.ae.

Cla a práva cestujících

Celní předpisy

Celní inspektoři očekávají, že svou práci budou moci vykonávat ve spolupráci s cestující veřejností a za její podpory. Mají právo zastavit, zkontrolovat a vyslechnout osoby cestující do SAE a opouštějící zemi kvůli zakázanému a omezenému zboží, jako jsou drogy a střelné zbraně, nebo pokud mají důvodné podezření, že někdo může mít u sebe zboží nebo jiné předměty, které podléhají zabavení.

 

Práva cestovatelů

Cestovatelé mají právo očekávat, že celní inspektoři budou zdvořilí, nestranní a budou se chovat čestně. Pokud vám celníci zabavili zboží nebo vozidlo, vydají vám formulář se seznamem zabavených věcí a vysvětlením důvodů.

 

Jak se odvolat, pokud se domníváte, že zabavení bylo nezákonné?

Všechna odvolání musí být doručena písemně na ústředí celní správy RAK do patnácti dnů ode dne zabavení a následně mohou být projednána u soudu první instance.

 

Jak požádat o vrácení zboží

Pokud se nejedná o zakázané nebo omezené zboží, můžete požádat o jeho vrácení, a to i v případě, že uznáte, že celní oddělení RAK mělo na jeho zabavení zákonné právo. Tento postup se nazývá smírné urovnání (kompromis) a zahrnuje samostatný odvolací proces pro osoby nespokojené s rozhodnutím o vrácení zboží. Vaše žádost o vrácení zboží musí být doručena písemně na ústředí celní správy RAK do patnácti dnů od data zabavení.

Další podrobnosti o přestupcích a postupech naleznete v příručce celních přestupků RAK.

 

Další informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalšího obecného poradenství se obraťte na celní správu RAK.

Celní správa RAK
Ústředí, poštovní přihrádka 8
Ras Al Khaimah, SAE
Tel.: 00 971 (0) 7 233 3733
Fax: 00 971 (0) 7 233 0233
E-mail: [email protected]

Další informace lze získat na stránkách: www.rakcustoms.rak.ae.

visitrasalkhaimah